Setup Menus in Admin Panel

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2510 462187 | e-mail: info@af.ihu.gr

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Κάθε φοιτητής προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων της εξεταστικής, θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά συγκεκριμένη διαδικασία δήλωσης εξέτασης για κάθε μάθημα στο οποίο επιθυμεί να εξεταστεί. Η δήλωση εξέτασης πραγματοποιείται μέσω του Open eclass που έχει εγκατασταθεί σε  ειδικό server για τις εξετάσεις. Στη νέα πλατφόρμα δεν υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων. Τα προς εξέταση μαθήματα βρίσκονται στη διεύθυνση https://exams.emt.ihu.gr. Με τη δήλωση συμμετοχής στην εξέταση ενός μαθήματος δηλώνετε ότι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος και συναινείτε με τους όρους διεξαγωγής της εξέτασης.

Οι Ειδικοί Όροι, Κανόνες και Διαδικασίες του κάθε μαθήματος παρουσιάζονται στην περιγραφή της εξέτασης του μαθήματος στο σύστημα exams.emt.ihu.gr, στο οποίο έχετε πρόσβαση μετά την εγγραφή. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής δεν προβεί στη δήλωση εξέτασης ενός μαθήματος τότε αυτομάτως αποκλείεται από την εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, μπορεί να αποσύρει τη δήλωσή του πατώντας απεγγραφή από την εξέταση του μαθήματος.

Προς διευκόλυνση των φοιτητών, η διαδικασία δήλωσης μπορεί να γίνει απλούστατα μέσα από το πρόγραμμα της εξεταστικής με τη χρήση κατάλληλων υπερσυνδέσμων. Διαδικασία παρόμοια με αυτή που ακολουθήθηκε για την παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω του Zoom. Για κάθε μάθημα απαιτείται εγγραφή όπως και στο προηγούμενο eclass. Μετά την εγγραφή σας, δεν θα λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να υπάρξει βαθμολόγηση ενός μαθήματος είναι το μάθημα να βρίσκεται ανάμεσα στα μαθήματα της Δήλωσης Μαθημάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας, ειδάλλως θα αποκλειστείτε από τη διαδικασία της βαθμολόγησης.

Οι ειδικοί όροι και κανόνες του κάθε μαθήματος παρουσιάζονται στην περιγραφή της εξέτασης του κάθε μαθήματος στο σύστημα https://exams.emt.ihu.gr, στην οποία έχετε πρόσβαση μετά την εγγραφή. Θα πρέπει να διαβάσετε τόσο τους Γενικούς Κανόνες Εξέτασης και όσο τους Ειδικούς Όρους, Κανόνες και Διαδικασίες για κάθε μάθημα που δηλώσατε.

Οι Γενικοί Κανόνες Εξέτασης για όλα τα μαθήματα περιγράφονται στο μενού Ανακοινώσεις. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων πρέπει να έχετε απαραιτήτως διαθέσιμη την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα, να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα Zoom και στο σύστημα https://exams.emt.ihu.gr. Θα υποβληθείτε σε διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων μέσω της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να διαθέτουν κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία (όχι ακουστικά) έτοιμα για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Υποχρεούνται επίσης να είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας σύνδεση που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της εξέτασης (μετάδοση και λήψη video και ήχου σε πραγματικό χρόνο). Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας θα πρέπει να είναι κατάλληλες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση και η επικοινωνία τους με τους εξεταστές. Η ύπαρξη και χρήση κινητού τηλεφώνου ποικίλλει ανάλογα με το μάθημα δηλαδή από τους ειδικούς όρους και διαδικασίες του. Η τήρηση των τεχνικών προϋποθέσεων εξέτασης από τη πλευρά του φοιτητή είναι αποκλειστική ευθύνη του φοιτητή. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων επιφέρει αποκλεισμό από την εξέταση.

Ο εξεταζόμενος κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει να βρίσκεται μόνος, σε δωμάτιο επαρκώς φωτιζόμενο και δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει τον χώρο για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης θα πρέπει να επικρατεί ησυχία στον χώρο για να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, δεδομένου ότι κατά την διάρκεια των εξετάσεων όλα τα μικρόφωνα θα είναι ανοιχτά. Γενικά η παρουσία και η συμπεριφορά του εξεταζόμενου πρέπει να είναι ανάλογη με αυτήν της δια ζώσης εξέτασης. Σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής δεν τηρήσει το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων αποκλείεται από τη διαδικασία εξέτασης.

 

Καλωσόρισμα

Αγαπητοί επισκέπτες,

Ως πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και εκπροσωπώντας όλο το προσωπικό του Τμήματος, διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό σας καλωσορίζω στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ένα μεγάλο τμήμα με μακροχρόνια παρουσία στο πρώην ΤΕΙ και νυν Πανεπιστήμιο. Αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη μονάδα στο Ίδρυμα. Φέτος υποδεχόμαστε 330 νέους εισακτέους που έχουν την τύχη να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή κάτω από το νέο καθεστώς του Ιδρύματος. Λεπτομέρειες για το νέο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στο σχετικό σύνδεσμο. Για τους παλαιότερους φοιτητές του Τμήματος που πέρασαν στο ΤΕΙ, υπάρχουν σε σχετικό σύνδεσμο τα μαθήματα τα οποία πρέπει να επιτύχουν προκειμένου να αποκτήσουν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Για τους αποφοίτους του Τμήματος που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε πανεπιστημιακό, θα ληφθεί άμεσα μέριμνα μόλις ψηφιστεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Η προνομιακή θέση του απόφοιτου λογιστή και οικονομολόγου στην αγορά εργασίας είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σε δεκάδες επαγγέλματα, δεν έχουν επηρεάσει τον έμπειρο και τεχνικά άρτιο απόφοιτο του Τμήματος. Απόδειξη αποτελούν τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων μας σε επαγγέλματα συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Τα τελευταία χρόνια, προσφέρονται 3 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία υποδέχονται κάθε χρόνο περισσότερους από 60 εισακτέους. Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στους αντίστοιχους συνδέσμους.

Το Τμήμα συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα μετακίνησης και παραμονής των φοιτητών σε προορισμούς του εξωτερικού. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, κυρίως κατά το εαρινό εξάμηνο.

Σήμερα λειτουργούν τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια. Επίσης, διοργανώνει ένα ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, συμμετέχει στην έκδοση ενός επιστημονικού περιοδικού και σε πλήθος ερευνητικών έργων.

Το Τμήμα διαθέτει έμπειρο και εξαίρετο ακαδημαϊκό προσωπικό, όχι μόνο στα στενά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αλλά και στα αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής, Νομικής, Ξένων Γλωσσών κ.ά. Συνεργάζεται επίσης με αφοσιωμένους και επιτυχημένους επιστήμονες της ευρύτερης περιοχής που αποτελούν βασικούς συντελεστές της επιτυχημένης πορείας του. Αλλά και το διοικητικό προσωπικό, με άξονα τη Γραμματεία του Τμήματος αποτελεί βασικό πυλώνα της διαρκούς και αγόγγυστης εξυπηρέτησης των φοιτητών.

Σημαντικό πλεονέκτημα του Τμήματος αποτελεί το σύγχρονο και ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών, ικανό να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στη λογιστική και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση μαθημάτων μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές. Τα στοιχεία αυτά του προγράμματος σπουδών εξηγούν την ιδιαίτερη ελκυστικότητα του όπως αυτή αποτυπώνεται στην αυξημένη ζήτηση του.

Τα όποια προβλήματα υπάρχουν, κυρίως σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε στο εγγύς μέλλον κάτω από το νέο καθεστώς του Ιδρύματος.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες εκατοντάδες απόφοιτοι του Τμήματός μας έχουν καταξιωθεί και διαπρέπουν στον επαγγελματικό στίβο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε πολύ περήφανοι και έχουμε την πεποίθηση ότι αυτό θα συνεχίζεται και με τους νέους μας αποφοίτους.

Από τη θέση μου, ως Πρόεδρος του Τμήματος, όλοι οι συνάδελφοι και εγώ σας διαβεβαιώνουμε για τη συνεχή στήριξη στην ακαδημαϊκή και την μετέπειτα επαγγελματική σας πορεία.

Ελπίζουμε όλα τα παραπάνω να σας φανούν χρήσιμα και σας προτρέπω να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Δρ. Βαλσαμίδης Σταύρος

Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ACCA 

 

 

top

Copyright © 2019 | ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

X