Setup Menus in Admin Panel

Contact Phone: 0030 2510 462187 | e-mail: info@af.ihu.gr

Setup Menus in Admin Panel

Συχνές ερωτήσεις (Σεπ. 21)

Συχνές ερωτήσεις

Σεπτέμβριος 2021

 

 1. Θα γίνουν τα μαθήματα δια ζώσης στο χειμερινό εξάμηνο που ξεκινά στις 1 Οκτωβρίου;

Τις αποφάσεις σε τόσα σημαντικά θέματα τις παίρνει κεντρικά το Υπουργείο Παιδείας, τις εξειδικεύει το κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και τις εφαρμόζει, ως οφείλει, το κάθε Τμήμα.

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), η οποία ορίζει τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από́ τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για σχολεία, ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΣΔΕ, Κολλέγια, Φροντιστήρια και ΚΞΓ από 20 έως 27 Σεπτεμβρίου.

Λέει μεταξύ άλλων

Η συμμετοχή́ των φοιτητών, των σπουδαστών, του τακτικού́ και έκτακτου διδακτικού́ προσωπικού́ στη δια ζώσης εκπαιδευτική́ διαδικασία προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. και επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, πραγματοποιείται εφόσον:

αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό́ για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό́ εμβολιασμού́, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

αβ) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό́ για κορωνοϊό COVID-19 με μια (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από́ κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού́, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

αγ) έχουν διαγνωσθεί́ αρνητικοί́ είτε σε εργαστηριακό́ έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί́ με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) δυο (2) φορές την εβδομάδα. Η αρνητική́ διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως και έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από́ τη συμμετοχή́ του φυσικού́ προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική́ διαδικασία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού́ ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά́ το φυσικό́ πρόσωπο ή

αδ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό́ νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από́ τον πρώτο θετικό́ έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί́ έως εκατό ογδόντα (180) ημέρες μετά από́ αυτόν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

Το αντίστοιχο ΦΕΚ βρίσκεται τη διεύθυνση

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/kya_3.pdf

Συνεπώς η διεξαγωγή των μαθημάτων δια ζώσης είναι (προς το παρόν) μονόδρομος.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος προανήγγειλε την επαναλειτουργία των ΑΕΙ δια ζώσης από την 1η Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας «Οι φοιτητές πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νοσήσεως ή τεστ. Για να διευκολυνθούν οι φοιτητές, στα μεγάλα πανεπιστήμια θα υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα. Σε κάποια ΑΕΙ θα υπάρχουν και μόνιμες δομές για παροχή εμβολίων. Στα μικρά πανεπιστήμια, όπου δεν θα υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα, θα υπάρχει δυνατότητα να εμβολιαστούν με προτεραιότητα στα εμβολιαστικά κέντρα της περιοχής».

Όμως είναι αδύνατον να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για το τι κατάσταση θα επικρατεί συνολικά στη χώρα αλλά και σε κάθε περιοχή ειδικότερα. Έτσι πιθανότατα η κάθε πανεπιστημιούπολη θα κληθεί να πάρει τις αποφάσεις της, αν προκύψουν απευκταίες καταστάσεις λόγω εξάπλωσης του κορονοϊού.

 1. Τι να κάνω εγώ ως πρωτοετής φοιτητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που είμαι από μακριά και θα χρειαστεί να νοικιάσω κατάλυμα ώστε να παρακολουθώ τα μαθήματα δια ζώσης σε τακτική βάση;

Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα σχετίζεται με την έκβαση του τρόπου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 1. Τι πρέπει να κάνω ώστε να εγγραφώ στο Τμήμα;

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 15:00. Γίνονται διαδικτυακά στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας

https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Θα ακολουθήσει διαδικασία ταυτοποίησης και ολοκλήρωσης της εγγραφής, η οποία θα γίνει σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος (af.ihu.gr).

 1. Τι πλεονεκτήματα έχω στη συνέχεια;

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και την ταυτοποίηση τους από τη Γραμματεία οι φοιτητές θα λάβουν ένα όνομα χρήστη και ένα μοναδικό κωδικό.

Με τα παραπάνω οι φοιτητές

α)   Θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας όπου θα δηλώνουν, κατά τις ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα, τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθούν κάθε εξάμηνο. Θα μπορούν να ενημερώνονται για τη σπουδαστική τους κατάσταση και τη βαθμολογία τους και να κάνουν αίτηση για πιστοποιητικά σπουδών.

β)   Θα κάνουν αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submitacademicid.minedu.gov.gr

γ)   Θα δηλώνουν τα συγγράμματα που επιθυμούν κάθε εξάμηνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eudoxus.gr

δ)   Θα έχουν πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες (οδηγίες θα δοθούν μετά την έκδοση των κωδικών):

 • Eclass platform
 • email
 • WiFi access
 1. Πότε ξεκινούν τα μαθήματα για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος;

Τα μαθήματα των πρωτοετών πρόκειται να ξεκινήσουν στις 11 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος (af.ihu.gr).

 1. Θα υπάρξει υποδοχή και ενημέρωση των πρωτοετών; Την πρώτη μέρα, θα έρθει κάποιος για να μας κατευθύνει στον χώρο;

The welcome event of the freshmen will take place on Παρασκευή 8/10 στις 11πμ  διαδικτυακά μέσω zoom στη διεύθυνση https://zoom.us/j/93712879684.

Δεν θα έρθει κάποιος για να σας κατευθύνει στον χώρο. Αρκεί να είστε στο χώρο μπροστά από την Γραμματεία και η αίθουσα 1 είναι σε 20 μέτρα απόσταση.

 1. Τι είναι η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διδασκαλίας και πως μπορούν οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση σ’ αυτή;

Για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου λειτουργεί ιστοχώρος με όλα τα μαθήματα του τμήματος στη διεύθυνση (https://eclass.emt.ihu.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=52) που θα ονομάζεται σύντομα «eclass». Στην ιστοσελίδα αυτή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ανακοινώνονται ενημερωτικές πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του τμήματος, έγγραφα υλικού μαθημάτων και ανακοινώσεις των διδασκόντων. Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται για τον τόπο και χρόνο τόσο της εξ αποστάσεως, όσο και της δια ζώσης διδασκαλίας, για το διδακτικό υλικό, καθώς και για τον τρόπο χωρισμού των φοιτητών σε μικρά τμήματα-ομάδες των μαθημάτων εργαστηρίων.

 1. Η εγγραφή μου στο eclass είναι ταυτόχρονα και δήλωση μαθήματος;

Όχι. Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://e-secretariat.teiemt.gr/unistudent ενώ το eclass είναι η πλατφόρμα ασύγχρονής διδασκαλίας.

 1. Τι είναι το ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο;

Είναι η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας

https://e-secretariat.teiemt.gr/unistudent

Από την εφαρμογή αυτή έχετε τη δυνατότητα:

 • να ενημερώνεστε για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα κ.λπ.
 • να υποβάλλετε δηλώσεις εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο
 • να ενημερώνεστε για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχετε εξεταστεί
 • να λαμβάνετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις σπουδών

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω των προσωπικών σας κωδικών.

 1. Πώς γίνεται η δήλωση μαθημάτων;

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται με την έναρξη κάθε εξαμήνου από τους φοιτητές στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://e-secretariat.teiemt.gr/unistudent, στις προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.

Θα πρέπει να παρακολουθείτε τον ιστότοπο του Τμήματος για τη σχετική ανακοίνωση με τις προθεσμίες δηλώσεων. Συγκεκριμένα:

 • για το Χειμερινό Εξάμηνο γίνονται μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και
 • για το Εαρινό Εξάμηνο μετά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου.

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ. Τα παρουσιολόγια των εξετάσεων βγαίνουν αυτόματα από το ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο και περιλαμβάνουν μόνο τους φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα για εξέταση. Μην παραλείπετε λοιπόν ποτέ να κάνετε δήλωση μαθημάτων! Εάν αμελήσετε να δηλώσετε μαθήματα σε κάποιο από τα εξάμηνα δεν θα μπορείτε να εξεταστείτε στα μαθήματα αυτά ούτε το Σεπτέμβριο.

 1. Στο πρώτο εξάμηνο θα χρειαστεί να δηλώσω τα μαθήματα στην Γραμματεία;

Ειδικά για τους πρωτοετείς, μόνο για το χειμερινό εξάμηνο, οι δηλώσεις γίνονται απευθείας από την Γραμματεία.

 1. Πώς μπορώ να εκδώσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Εκδίδεται μετά από αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username-password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το αντίστοιχο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα, ο φοιτητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που ο φοιτητής διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

 1. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να υποβάλω αίτηση για να αποκτήσω την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην έκδοση και παραλαβή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://academicid.minedu.gov.gr

 1. Για πόσα χρόνια δικαιούμαι Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);

Η χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τη απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των φοιτητών στις ακαδημαϊκές διαδικασίες π.χ. συμμετοχή στις εξετάσεις, ισχύει μέχρι την αποφοίτησή τους από το Τμήμα.

Ωστόσο, για να έχει ισχύ και Δελτίου Εισιτηρίου για τις μετακινήσεις τους ώστε να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών:

α) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας (διακοπή, διαγραφή) συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. Πώς μπορώ να επανεκδώσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) λόγω απώλειας/κλοπής;

Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) ο φοιτητής προσκομίζει στην Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητά την επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο). Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) επαναλαμβάνεται από την αρχή.

 1. Πώς μπορώ να δηλώσω τα συγγράμματά μου και από που θα τα παραλάβω;

Η δήλωση και παραλαβή των συγγραμμάτων για το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος», μετά από σχετική ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματος. Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει δήλωση συγγραμμάτων ένας φοιτητής, απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το αντίστοιχο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

Τα σημεία παραλαβής των συγγραμμάτων που έχετε δηλώσει διευκρινίζονται στην ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος». Επισημαίνεται ότι η δήλωση των συγγραμμάτων στον «Εύδοξο»  πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνεί με την δήλωση των μαθημάτων στο https://e-secretariat.teiemt.gr/unistudent ανά εξάμηνο.

 1. Που απευθύνομαι για οποιαδήποτε ερώτηση/απορία σχετικά με το σύστημα «Εύδοξος»;

Στην ιστοσελίδα του συστήματος «Εύδοξος» και συγκεκριμένα στο πεδίο «Συχνές Ερωτήσεις», θα βρείτε απαντήσεις σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις σας.

 1. Παρέχει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail);

Ναι, μετά από αίτημα στο Τμήμα Πληροφορικής. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ihu.gr/it-kavala.

Στη διεύθυνση αυτή υπάρχουν γενικές και ειδικές πληροφορίες που προσφέρονται από το Τμήμα Πληροφορικής (Υπηρεσία Πληροφορικής) στην Καβάλα καθώς έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του εξοπλισμού, των διασυνδέσεων και των υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων των πανεπιστημιουπόλεων της Καβάλας και της Δράμας.

 1. Που μπορώ να βρω πληροφορίες για τη σίτιση και τη στέγαση;

Για τους φοιτητές που δικαιούνται σίτιση λειτουργεί μέσω του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας. Μπορείτε να καταχωρήσετε την αίτησή σας και να ανεβάσετε τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι φοιτητές που πληρούν τα αναγκαία κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στέγαση σε φοιτητική εστία. Όλες οι οδηγίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος Φοιτητικής Mέριμνας.

 1. Όσον αφορά την σίτιση πάει μαζί με την στέγαση ή μπορώ να την ζητήσω και μόνη της; Αν ναι με ποιό τρόπο μπορώ να με δηλώσω σε αυτή;

Ναι, μπορείτε να τη ζητήσετε και μόνη της. Αν και οι περισσότερες πληροφορίες είναι σχετικές με τη στέγαση.

 1. Πώς μπορώ να ζητήσω διακοπή/αναστολή σπουδών;

Με την υποβολή αίτησης διακοπής/αναστολής σπουδών στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η σχετική αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο Γραμματειακή Υποστήριξη → Έγγραφα Φοιτητών ή απευθείας στο

http://af.ihu.gr/wp-content/docs/studentsdocs/aitisidiakopisspoudon.pdf

Διακοπή φοίτησης δύναται να ζητήσει ο φοιτητής για ζυγό αριθμό εξαμήνων, λόγω της αλληλουχίας των μαθημάτων και όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο διάστημα διαρκεί η διακοπή/αναστολή σπουδών, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του φοιτητή κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για διαγραφή από το Τμήμα;
 • Φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέσω Πανελληνίων εξετάσεων σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και επιθυμούν την διαγραφή τους από το Τμήμα μας, υποβάλλουν αίτηση διαγραφής, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.
 • Φοιτητές που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα για άλλους λόγους υποβάλλουν αίτηση διαγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Η σχετική αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο Γραμματειακή Υποστήριξη → Έγγραφα Φοιτητών.

Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης τότε θα πρέπει να έχει επικυρωθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος. Και στις δύο περιπτώσεις ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει την Ακαδημαϊκή του Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) στη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. Χορηγούνται βραβεία – υποτροφίες – ανταποδοτικές υποτροφίες στους φοιτητές;

Οι υποτροφίες εισαγωγής, οι υποτροφίες επίδοσης, τα βραβεία εισαγωγής και τα βραβεία επίδοσης χορηγούνται σε προπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τον «Κανονισμό Υποτροφιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πρόγραμμα Υποτροφιών Επίδοσης και Βραβείων» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση https://www.iky.gr/el/

 1. Προσφέρονται μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα;

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική», «Οικονομικά και Δίκαιο Επιχειρήσεων» και «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική». Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά υπάρχουν στις ιστοσελίδες τους.

 1. Τί μπορώ να κάνω αφού αποφοιτήσω; Ποια μπορεί να είναι η επαγγελματική μου αποκατάσταση;

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανώσεων και οργανισμών, των οποίων οι δραστηριότητες τους εκτείνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες και άλλους φορείς με αντικείμενα τη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Επίσης μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ για να αποκτήσουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.

 1. Οι απόφοιτοι του Τμήματός υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν άδεια φοροτέχνη – λογιστή; Έχουν κατοχυρωμένα και αναπτυγμένα επαγγελματικά δικαιώματα;

Όχι δεν υποβάλλονται σε εξετάσεις. Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος τα μέλη του ΟΕΕ και μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης μπορούν να αποκτήσουν την άδεια φοροτέχνη – λογιστή Α’ τάξεως (Π.Δ 340.1998 άρθρο 5 παρ.3)

 1. Μπορώ να λάβω βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ από το Τμήμα;

Το Τμήμα χορηγεί βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, εφόσον ο φοιτητής στη διάρκεια των σπουδών του έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα που σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος, τεκμηριώνουν την αντίστοιχη γνώση. Τα μαθήματα που καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ανά πρόγραμμα σπουδών, αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 1. Δικαιούμαι να ζητήσω προφορική εξέταση στα μαθήματα στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων;

Δικαιούνται προφορικής εξέτασης οι φοιτητές με αποδεδειγμένη, πριν την εισαγωγή τους στο Τμήμα, δυσλεξία, μετά από αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία. Προβλέπεται επίσης προφορική εξέταση σε ειδικές περιπτώσεις αποδεικνυόμενες με επίσημα δικαιολογητικά από Δημόσια Νοσοκομεία, τα οποία υποβάλλονται στη Γραμματεία πριν την εξέταση του μαθήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

 1. Μπορώ να έχω απομακρυσμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου;

Βεβαίως, υπάρχει η υπηρεσία πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (υπηρεσία VPN) και παρέχει δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα, όπως π.χ. από οικιακές συνδέσεις Internet. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, είναι για παράδειγμα εφικτή η πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, από θέσεις εργασίας εκτός Πανεπιστημίου. Περισσότερα στοιχεία για την υπηρεσία VPN αυτή, δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ihu.gr/it-kavala.

 1. Που βρίσκεται η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας της;

Η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης  της Καβάλας βρίσκεται στο βορειότερο σημείο της (κόκκινο κτίριο) Στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου. Η είσοδός της είναι στην δεύτερη πόρτα ακριβώς απέναντι από τη στάση του λεωφορείου. Απευθύνεται στους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές. Αποστολή της είναι η παροχή, διαχείριση και διάθεση πληροφοριών, η υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα που προάγει την παιδεία. Στην επιστήμη και την έρευνα, περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν, δεν έχει τόση σημασία να κατέχεις τη γνώση, όσο να ξέρεις πώς να την αναζητείς.

Η συλλογή της περιλαμβάνει 30.000 βιβλία, 3.000 προσβάσιμους (ηλεκτρονικούς και μη) τίτλους περιοδικών καθώς και μεγάλο αριθμό πτυχιακών εργασιών. Επίσης, είναι συνδρομητής σε 17 ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (online βάσεις δεδομένων, ψηφιακές βιβλιοθήκες, βάσεις στατιστικών δεδομένων, κ.λπ.).

Η Βιβλιοθήκη αποτελείται από τρεις βασικούς χώρους:

 • Το Χώρο Υποδοχής, όπου βρίσκεται ο χώρος κίνησης του υλικού, η κλειστή συλλογή, σπάνιες συλλογές και οι υπολογιστές για την αναζήτηση στον κατάλογο και τις πηγές πληροφόρησης,
 • Το Βιβλιοστάσιο, όπου στεγάζεται το σύνολο της έντυπης συλλογής της βιβλιοθήκης, το φωτοτυπικό μηχάνημα και οι υπολογιστές για τους αναγνώστες, και
 • Το Αναγνωστήριο, όπου βρίσκονται τα λεξικά, τα εκθετήρια με τα τελευταία τεύχη των έντυπων περιοδικών και άλλο πληροφοριακό υλικό.

Την τρέχουσα περίοδο, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή. Μετά τη λήξη της πανδημίας, η βιβλιοθήκη θα επαναλειτουργήσει και θα είναι ανοιχτή καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:00 και Σάββατο από 10:30-15:30.

Στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού ιδρυματικού αποθετηρίου «Θεόδωρος Τριβέλλας» βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή η πλειοψηφία των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη Καβάλας. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού αποθετηρίου υλοποιείται η προστασία, διατήρηση και σωστή διαχείριση των ψηφιακών τεκμηρίων, καθώς και η διάθεσή τους στους φοιτητές του αλλά και κάθε ερευνητή ή ενδιαφερόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης https://www.ihu.gr/vivliothiki-kentro-pliroforisis.

 1. Τί κάνω εάν έχω κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή ερώτημα;

Για την υποστήριξή σας σε τεχνικά προβλήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail it@emt.ihu.gr και (λοιπές κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου) αναφέροντας το πρόβλημα, τον αριθμό μητρώου σας και ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) του μηνύματος λάθους/προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Για τεχνικά προβλήματα που αφορούν σε υπηρεσίες που διαχειρίζονται εξωτερικοί φορείς θα πρέπει να απευθύνεστε στον εξωτερικό φορέα.

Για προβλήματα που αφορούν στη διόρθωση/επεξεργασία των στοιχείων σας στο φοιτητολόγιο και γενικά διαδικαστικά θέματα των σπουδών σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στη Γραμματεία του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@af.ihu.gr.

 1. Ποιες ημέρες και ώρες εξυπηρετεί η Γραμματεία τους φοιτητές και ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, η Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές καθημερινά μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Εξυπηρέτηση φοιτητών με φυσική παρουσία, γίνεται κατόπιν ραντεβού τις ώρες 11.00-13.00. και εφόσον τα αιτήματά δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν από απόσταση. Μετά τη λήξη της πανδημίας, η Γραμματεία θα ακολουθήσει και πάλι το παλαιότερο ωράριο λειτουργίας της και θα δέχεται φοιτητές χωρίς ραντεβού, τις ανωτέρω μέρες και ώρες.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΕΘΝΈΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Άγ. Λουκάς – 65404 Καβάλα

e-mail: info@af.ihu.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2510 462187 – 185 – 186

FAX: 2510 462188

 1. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τους διδάσκοντες του Τμήματος;

Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail) και τα γραφεία των διδασκόντων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, βρίσκονται αναρτημένα στο πεδίο Το Τμήμα →  Προσωπικό.

top

Copyright 2019 | Department of Accounting & Finance - International Hellenic University

Designed by Ioannis Kazanidis

Setup Menus in Admin Panel

en_GBEnglish
X